Hệ Thống Phân Phối Của Ladycare Việt Nam

11/12/2018

Tại Việt Nam, sản phẩm LadyCare phân phối hơn 2.000 điểm bán vào các hệ thống siêu thị như AEON, Lotte, Circle-K, Guadian, Coop Xtra, MEDICARE,...hơn 3.000 điểm bán là phòng mạch, nhà thuốc tây và bệnh viện phụ sản tập trung tại Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội.